Site Overlay

SPSS ile ÇOK DEĞİŞKENLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

2 Aralık 2018 7 saat

(Başlangıç Saati: 09.00 Bitiş Saati: 17.00)

Katılımcıların temel bilgisayar ve istatistik bilgilerine sahip olmaları ve workshop esnasında kişisel bilgisayarlarını bulundurmaları ve SPSS paket programını yüklemiş olmaları gerekmektedir.
Bir Günlük Eğitim Ücreti 35 €’dur. 
Bu workshop için kontenjan 25 kişiliktir. 31 Ekim 2018 tarihine kadar ön talep toplanacaktır.  En az 15 kişilik talep olması halinde eğitim açılacaktır.

Bağımlılık Analizleri

 • Çoklu Regresyon

 • Ayırma Analizi (Discriminant Analysis)

 • Logit/Lojistik Regresyon

 • Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) ve Kovaryans

 • Conjoint Analizi

 • Kanonik Korelasyon

 • Yapısal Eşitlik Modeli (Structural Equations modeling (SEM))

Bağımsızlık Analizleri

 • Temel Bileşenler (Principal Components) ve Faktor Analizi

 • Kümeleme Analizi (Cluster Analysis)

 • Çok Boyutlu Ölçekleme (Multidimensional Scaling)

 • Correspondence Analizi

Scroll Up