Site Overlay

Önemli Tarihler

 

Özet yükleme için son tarih 15 Kasım 2022
Özet Kabul/Red bildirimi için son tarih: 18 Kasım 2022
Kayıt ve Ödeme için son tarih: 21 Kasım 2022
Konferans Bildiri Kitabı için tam metin gönderme tarihi: 25 Aralık 2022
Dergi yayın değerlendirme kapsamında tam metin gönderme tarihi: 15 Ocak 2023
Scroll Up