Site Overlay

Önemli Tarihler

 

Özet yükleme için son tarih 20 Nisan  2024
Özet Kabul/Red bildirimi için son tarih: 23 Nisan 2024
Kayıt ve Ödeme için son tarih: 25 Nisan 2024
Konferans Bildiri Kitabı için tam metin gönderme tarihi: 15 Haziran 2024
Dergi yayın değerlendirme kapsamında tam metin gönderme tarihi: 15 Temmuz 2024
Scroll Up