Site Overlay

Önemli Tarihler

 

Özet yükleme için son tarih 15 Kasım 2023
Özet Kabul/Red bildirimi için son tarih: 17 Kasım 2023
Kayıt ve Ödeme için son tarih: 19 Kasım 2023
Konferans Bildiri Kitabı için tam metin gönderme tarihi: 25 Aralık 2023
Dergi yayın değerlendirme kapsamında tam metin gönderme tarihi: 15 Ocak 2024
Scroll Up