Site Overlay

Önemli Tarihler

 

Özet yükleme için son tarih 25 Kasım 2021
Özet Kabul/Red bildirimi için son tarih: 28 Kasım 2021
Kayıt ve Ödeme için son tarih: 30 Kasım 2021
Konferans Bildiri Kitabı için tam metin gönderme tarihi: 25 Aralık 2021
Dergi yayın değerlendirme kapsamında tam metin gönderme tarihi: 15 Ocak 2022
Scroll Up