Site Overlay

Önemli Tarihler

 

Özet yükleme için son tarih 20 Mayıs 2020
Özet Kabul/Red bildirimi için son tarih: 23 Mayıs 2020
Kayıt ve Ödeme için son tarih: 25 Mayıs 2020
Konferans Bildiri Kitabı için tam metin gönderme tarihi: 20 Temmuz 2020
Dergi yayın değerlendirme kapsamında tam metin gönderme tarihi: 20 Temmuz 2020
Scroll Up Scroll Up