Site Overlay

Önemli Tarihler

 

Özet yükleme için son tarih 1 Ağustos 2020
Özet Kabul/Red bildirimi için son tarih: 5 Ağustos 2020
Kayıt ve Ödeme için son tarih: 8 Ağustos 2020
Konferans Bildiri Kitabı için tam metin gönderme tarihi: 20 Eylül 2020
Dergi yayın değerlendirme kapsamında tam metin gönderme tarihi: 1 Ekim 2020
Scroll Up Scroll Up