Site Overlay

Katılım Ücretleri

Konferansa kaydolma ve Ödeme için son tarih 15 Kasım 2022

Xing sistemini kullanmak istemeyen katılımcılarımızın ödeme detayları için icoaef@gmail.com adresine eposta göndermelerini rica ederiz.

Birinci Bildiri (Sunum Yapacak katılımcı  için) 80€
İkinci-Üçüncü vd. Bildiri (Sunum Yapacak katılımcılar  için) 50 €(Her bir bildiri için)

NOT: Kongre katılım bedeli şunları kapsamaktadır,

√ Tüm bilimsel oturumlara katılım,

√ Kabul edilen özetlerin ISBN numaralı elektronik PDF kongre kitapçığında basımı.

√ Tam metin bildirilerin ISBN numaralı elektronik PDF Tam Metin Kongre Kitabında basımı.

Katılım bedeli, seyahat ve konaklama giderlerini kapsamamaktadır.

Scroll Up