Site Overlay

R İLE NİCEL ANALİZ YÖNTEMLERİ

(R Açık Kaynak Kodlu İstatistiksel Programlama Dili)

 Dr. Öğr. Üyesi Miraç EREN

2 gün 14 saat

(Başlangıç Saati: 09.00 Bitiş Saati: 17.00)

Katılımcıların temel bilgisayar ve istatistik bilgilerine sahip olmaları ve workshop esnasında kişisel bilgisayarlarını bulundurmaları gerekmektedir.
İki günlük Eğitim Ücreti 60 €’dur.
Bu workshop için kontenjan 25 kişiliktir. 31 Ekim 2018 tarihine kadar ön talep toplanacaktır. En az 15 kişilik talep olması halinde eğitim açılacaktır.

1. GÜN

Giriş, Tanıtım ve R ile İlgili Genel Bilgiler

Örnek Anket Girişi ve Verilerle İlgili İşlemler

Frekans Tabloları

Grafikler

Betimsel İstatistikler (Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri)

Binom-Poisson ve Normal dağılım

Normal Dağılıma Uygunluk ve t Testi

2. GÜN

Varyans Analizi -Post-Hoc Testleri

İki Yönlü Varyans Analizi – Tek Gözlemli

İki Yönlü Varyans Analizi-Çok gözlemli

Ki-Kare Bağımsızlık ve Homojenlik Testleri

Uyum İyiliği Testi ve Alternatif Testler

İlişki Ölçüleri

Basit Doğrusal Regresyon

Çoklu Doğrusal Regresyon ve Korelasyon

Tek Anakütle İçin Parametrik Olmayan İstatistik Teknikler

 

Scroll Up