Site Overlay

R İLE NİCEL ANALİZ YÖNTEMLERİ

(R Açık Kaynak Kodlu İstatistiksel Programlama Dili)

 Dr. Öğr. Üyesi Miraç EREN

2 gün 14 saat

(Başlangıç Saati: 09.00 Bitiş Saati: 17.00)

Katılımcıların temel bilgisayar ve istatistik bilgilerine sahip olmaları ve workshop esnasında kişisel bilgisayarlarını bulundurmaları gerekmektedir.
İki günlük Eğitim Ücreti 60 €’dur.
Bu workshop için kontenjan 25 kişiliktir. 31 Ekim 2018 tarihine kadar ön talep toplanacaktır. En az 15 kişilik talep olması halinde eğitim açılacaktır.

1. GÜN

Giriş, Tanıtım ve R ile İlgili Genel Bilgiler

Örnek Anket Girişi ve Verilerle İlgili İşlemler

Frekans Tabloları

Grafikler

Betimsel İstatistikler (Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri)

Binom-Poisson ve Normal dağılım

Normal Dağılıma Uygunluk ve t Testi

2. GÜN

Varyans Analizi -Post-Hoc Testleri

İki Yönlü Varyans Analizi – Tek Gözlemli

İki Yönlü Varyans Analizi-Çok gözlemli

Ki-Kare Bağımsızlık ve Homojenlik Testleri

Uyum İyiliği Testi ve Alternatif Testler

İlişki Ölçüleri

Basit Doğrusal Regresyon

Çoklu Doğrusal Regresyon ve Korelasyon

Tek Anakütle İçin Parametrik Olmayan İstatistik Teknikler

 

Scroll Up Scroll Up
× Click to chat via Whatsapp