Site Overlay

DOĞRUSAL OLMAYAN MODELLER: UYGULAMALI EŞİK ANALİZİ

Doç.Dr. Celil AYDIN

(Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi)

2 gün 14 saat

(Başlangıç Saati: 09.00 Bitiş Saati: 17.00)

Katılımcıların ekonometri bilgisine sahip olmaları ve workshop esnasında yüksek konfigürasyonlu kişisel bilgisayarlarını bulundurmaları gerekmektedir.
İki Günlük Eğitim Ücreti 60 €’dur. 
Bu workshop için kontenjan 25 kişiliktir. 31 Ekim 2018 tarihine kadar ön talep toplanacaktır.  En az 15 kişilik talep olması halinde eğitim açılacaktır.

1. Gün

– Doğrusal Olmama Testleri
McLeod-Li (1983)
Keenan (1985)
Tsay (1986)
Brock, Dechert ve Scheinkman (1987)
Harvey ve Leybourne (2007)
Harvey, Leybourne ve Xiao (2008)
– Ortalamada Doğrusal Olmayan Modeller
Eşiksel Otoregresif Model
Yumuşak Geçişli Otoregresif Modeller
Lojistik Yumuşak Geçişli Otoregresif Modeller
Üssel Yumuşak Geçişli Otoregresif Modeller

– Doğrusal Olmayan Birim Kök Testleri

Enders ve Granger(1998)
Caner ve Hansen(2001)
Kapetanious, Shin ve Snell(2003)
Sollis(2009)
Kruse(2011)
Chong, Hinich, Liew ve Lim(2008)
– Çok Rejimli Birim Kök Testleri
Kapetanios ve Shin (2006)
Bec, Ben Salem ve Carrasco (2004)
– Doğrusal Olmayan Eşbütünleşme Testleri
Enders ve Siklos(2001)
Hansen ve Seo(2002)
Seo(2006)
Kapetanios, Shin ve Snell (2003)

2. Gün

– Panel Eşik Modeli
Matlab, Gauss ve Rats ile uygulamalı modeller
– Dinamik Panel Eşik Modeli
Matlab ile uygulamalı modeller
– Panel Yumuşak Geçişli Regresyon Modeli
Matlab ile uygulamalı modeller

Scroll Up