YAYIN İMKANLARI

ICOAEF’19, SCOPUS ve Emerging Sources Citation Index (ESCI – Web of Science)’da indekslenen dergilerde makale yayını imkanı sağlamaktadır.

Hakem sürecini takiben kabul edilen tüm özetler elektronik olarak ISBN numaralı PDF Özet Kongre Kitapçığında ücretsiz basılacaktır. Ayrıca tam metin bildiriler de ISBN numaralı elektronik PDF Tam Metin Kongre Kitabında ücretsiz olarak basılacaktır.

ICOAEF’18’de bildiri sunan katılımcılardan çalışmalarını makale olarak yayınlatmak isteyenler tam metinlerini 25 Ocak 2018 tarihine kadar icoaef@gmail.com adresine göndermelidirler. Tam metinler konferans düzenleme komitesinin değerlendirmesinin ardından yayın imkanlarında yer alan dergilere yönlendirilecektir. Bu süreçte yazarlar ile email yoluyla iletişime geçilecektir.

Tam metinlerinizin yayın imkanları dışında basılacak olan tam metin kitapçığında yer almasını istiyorsanız lütfen göndereceğiniz mailde bilgi veriniz.

Seçilmiş çalışmalar aşağıda belirtilen dergilerde hakem sürecini takiben basılabilecektir.

 • Eastern Journal of European Studies (EJES) SCOPUS ve Emerging Sources Citation Index (ESCI – Web of Science) tarafından indekslenmektedir. ICOAEF’18 Kongre özel sayısı yayınlanacaktır. Özel sayının konu başlığı “Doğu Avrupa Economileri” şeklindedir. Dergiye gönderilen tüm makaleler yazım kurallarına uygun olmak suretiyle kör hakem sürecine tabi tutulacaktır. 

 • Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME), SCOPUS ve Emerging Sources Citation Index (ESCI – Web of Science) tarafından indekslenmektedir. ICOAEF’18 Kongre özel sayısı yayınlanacaktır. Özel sayının konu başlığı “Uygulamalı Ekonomi ve Finans” şeklindedir. Organizasyon komitesi tarafından seçilen tüm makaleler standart çift hakem politikası sürecinden geçirilecektir. Tüm makaleler elektronik makale gönderim sistemi üzerinden yüklenmelidir.  

 • Journal of Reviews on Global Economics (JRGE) SCOPUS ve EBSCO tarafından indekslenmektedir.

  • Maksimum 10 Makaleden oluşan ICOEF’18 Kongre özel sayısı yayınlanacaktır.

  • Hakemlik süreci Organizasyon Komitesi tarafından atanan Misafir Editör yönetiminde gerçekleştirilecektir.

  • Yazarlar intihal hususlarına dikkat etmek suretiyle çalışmalarını ingilizce olarak sunacaktır.

  • Yazarlar makalelerinin yayınlanmak üzere kabul edilmesinden sonra doğrudan yayınevine US$ 500 + Banka Transfer ücretini kendileri ödeyecektir.

  • Tüm makaleler “Açık Erişim” olacaktır. 

 • International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE) SCOPUS ve EBSCO tarafından indekslenmektedir. Seçilen tam metinler ilgili dergilere yönlendirilecektir. Hakemlik ve Yayın süreci dergi tarafından yürütülecektir.

 • Quantitative Finance and Economics (QFE); Emerging Sources Citation Index (ESCI – Web of Science), Google Scholar, DOAJ tarafından indekslenmektedir. Seçilen tam metinler ilgili dergilere yönlendirilecektir. Hakemlik ve Yayın süreci dergi tarafından yürütülecektir.

 • De Gruyter Open Economics is indexed by EBSCO, Google Scholar, DOAJ tarafından indekslenmektedir. 5 Makaleden oluşan ICOAEF’19 Konferans özel sayısı yayınlanacaktır. Hakemlik ve Yayın süreci organizasyon komitesi tarafından atanacak misafir editör tarafından yürütülecektir.

 • Business and Economics Research Journal (İş ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi – BERJOURNAL)ULAKBIM, EBSCO, Index Copernicus, ASOS tarafından indekslenmektedir. Hakemlik süreci konferans düzenleme kurulu tarafından yapılacaktır. Makale yayınlama ücreti 250 TL’dir. Söz konusu ücret yazar tarafından ilgili dergiye ödenecektir.

 • Journal of Management and Economics Research (Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi – YEAD)ULAKBIM, EBSCO, Index Copernicus, ASOS tarafından indekslenmektedir. Seçilen Tam metinler Mart&Haziran 2019 sayısında yer alacaktır.

 • ANEMON Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University :ULAKBIM, EBSCO, Index Copernicus, ASOS, Google Scholar tarafından indekslenmektedir. 20 Makaleden oluşanICOAEF’18 Kongre özel sayısı yayınlanacaktır.

 • EKEV Akademi Dergisi;ULAKBIM, EBSCO, ASOS tarafından indekslenmektedir. ICOEF’18 Kongre özel sayısı yayınlanacaktır. Hakemlik süreci konferans düzenleme kurulu tarafından yapılacaktır. Makale yayınlama ücreti 250 TL’dir. Söz konusu ücret yazar tarafından ilgili dergiye ödenecektir. 

 • Journal of Empirical Economics and Social Sciences (JOURNALEESS); Seçilen Tam metinler Aralık 2018 Sayısında yayınlanacaktır.

 • Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi; Seçilen Tam metinler yayınlanacaktır.

 • Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi;Seçilen Tam metinler yayınlanacaktır.

 • International Journal of Economics, Politics, Humanities & Social Sciences (IJEPHSS); Seçilen Tam metinler yayınlanacaktır.EF’18 kapsamında seçilen bazı eserler dergide yayınlanacaktır.

ULUSLARARASI KİTAP BÖLÜMÜ ÇAĞRISI

Aşağıdaki konu başlıkları ile ilgili akademisyen ve araştırmacılar dilerlerse konferansımızdan bağımsız olarak Uluslararası kitap çalışmalarına katılım sağlayabilirler. Uluslararası Kitap Çalışmaları ICOAEF’18 konferansı ve sunulan bildirilerden bağımsız bir projedir. Tüm kitaplar,

PETER LANG  ( www.peterlang.com

tarafından basılacaktır.

Kitabın her bir bölümü kaynakça dahil minimum 20.000 boşluksuz karakter – maksimum 30.000 boşluksuz karakter olarak belirlenmiştir.

Metin ve kaynakçada APA sistemi kullanılmalıdır. Yazım kurallarında 1,5 satır aralığı ve 12 punto kullanılacaktır. Ayrıca şekil veya grafik siyah beyaz olarak basılacaktır. YEAD dergisi yazım kurallarına uygun bir şekilde hazırlanacaktır. (http://dergipark.gov.tr/yead).

Bölüm için oluşturulan metinlerde editörler ihtiyaca bağlı olarak düzeltme / düzenleme isteyebilirler.

Bölüm başına çeviri, İngilizce olarak gönderilen metinlerin gözden geçirilmesi, proof reading ve basım maliyetleri 225-255 € olarak belirlenmiştir. Bölümün İngilizce gönderilmesi durumunda ise yine çeviri şirketinden hizmet alınacağı için ücret sabittir. Ödemeler kitap bölümü tamamlandığında telif devir sözleşmesi imza aşamasında talep edilecektir. Ödemeler icoaef.com sayfamızda call for chapter bölümüne eklenen ödeme linki ile yapılacaktır.

Kitap Almanya’da faaliyet gösteren ve doçentlik kriterlerine uygun olan PETERLANG isimli yayınevi tarafından basılacaktır.Kitabın en erken 2019 yılı Haziran ayı içerisinde yayımlanması planlanmaktadır. Bölümler en fazla üç yazarlı olacak ve her bir yazar sadece bir bölümde yer alacaktır. Yayım ve basım sonrası bölüm başına sadece bir adet kitap verilecektir. Kitabın e-book olarak yayımlanması planlanmaktadır. Kitap telif haklarının yayınevine devrinden sonra e-book olarak tüm dünyada satışa sunulacaktır.

Kitabın basılacağı kitabevi Üniversiteler arası kurul doçentlik kriterlerini sağlamaktadır. Konferans katılım ücreti kitap basım ve proof reading ücretlerini kapsamaz. Fiyatlandırma ile ilgili olarak kitap hazırlık ve basım sürecinde yazarlar ile görüşülerek bilgilendirme yapılacaktır.

1. Hand book of Energy Policy

2. Immigration Policy Studies

3. New Trends in Management Studies

4. Current Issues in Finance, Economy and Politics

5. Several Dimensions of Industry 4.0 Revolution

6. New Approaches in Health Sciences

7. The World Between Fear and Hope: Current Security Issues in International Relations