Sıra No:

Adı Soyadı

Eğitim Adı

Kayıt Tarihi

1

Tuğba Arpazlı Fazlılar

Uygulamalı Dinamik Panel Veri Analizi

9 Ağustos 2018, 15:49

2

Onur BAYRAM

Uygulamalı Dinamik Panel Veri Analizi

28 Ağustos 2018, 08:02

3

Huriye Gonca DİLER

Uygulamalı Dinamik Panel Veri Analizi

6 Eylül 2018, 12:49

4

Emine AKTUNÇ

Uygulamalı Dinamik Panel Veri Analizi

7 Eylül 2018, 15:23

5

Serdar ALTAY

Uygulamalı Dinamik Panel Veri Analizi

14 Eylül 2018, 17:01

6

Güler GELGEÇ

Uygulamalı Dinamik Panel Veri Analizi

27 Eylül 2018  12:41

7

Gülcan GÜZEL

Uygulamalı Dinamik Panel Veri Analizi

12 Ekim 2018  18:33

8

Nuran AKDAĞ

Uygulamalı Dinamik Panel Veri Analizi

12 Ekim 2018  18:33

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Yedek-1

Yedek-2

Yedek-3

Yedek-4

Yedek-5

Yedek-6

Yedek-7

Yedek-8

Yedek-9

Yedek-10