Uygulamalı Dinamik Panel Veri Analizi

Dr. Murat GÜVEN

(İTÜ İşletme Fakültesi Ekonomi Bölümü Arş. Gör.)

2 gün 14 saat

(Başlangıç Saati: 09.00 Bitiş Saati: 17.00)

Katılımcıların temel bilgisayar ve istatistik bilgilerine sahip olmaları ve workshop esnasında kişisel bilgisayarlarını bulundurmaları ve Eviews, Gauss, Matlab paket programlarını yüklemiş olmaları gerekmektedir.
İki Günlük Eğitim Ücreti 60 €’dur. 
Bu workshop için kontenjan 25 kişiliktir. 31 Ekim 2018 tarihine kadar ön talep toplanacaktır. En az 15 kişilik talep olması halinde eğitim açılacaktır.

1. GÜN

Panel Veri Modelleme Stratejisi

a) Yatay kesit bağımlılığı ve bağımsızlığı durumu
b) Homojen panel ve heterojen panel seçimi
c) Yatay kesit bağımlılık ve homojenlik testleri
ca) LM ve CD testleri
cb) Sapması düzeltilmiş LM testi
cc) Pesaran and Yamagata Delta testleri

Birim kök Testleri

            Birinci Nesil Panel Birim Kök Testleri
                        (LLC, IPS, Breitung, Maddala&Wu, Choi, Hadri)
            İkinci Nesil Panel Birim Kök Testleri
                        (SURADF, CADF, Hadri&Kurozumi)
            Yapısal Kırılmalı Panel Birim Kök Testleri
                        (Carrion-i-Silvestre)

2. GÜN

Eşbütünleşme Testleri

Kao testler
Pedroni testler
Larson testler
        Westerlund ECM testi
        Westerlund & Edgerton LM testi

Tahminciler

            Panel FMOLS
            Panel DOLS
            Pesaran CCEG
            Panel AMG
            Dinamik Panel CCE