Uygulamalı Dinamik Panel Veri Analizi

Bu Eğitimin Açılması Kesinleşmiştir.

Dr. Murat GÜVEN

2 gün 14 saat

(Başlangıç Saati: 09.00 Bitiş Saati: 17.00)

 Katılımcıların temel bilgisayar ve istatistik bilgilerine sahip olmaları ve workshop esnasında kişisel bilgisayarlarını bulundurmaları gereklidir. Eviews, Gauss, Matlab paket programları eğitmen tarafından yüklenecektir.

İki Günlük Eğitim Ücreti 60 €’dur. 

1. GÜN

Panel Veri Modelleme Stratejisi

a) Yatay kesit bağımlılığı ve bağımsızlığı durumu
b) Homojen panel ve heterojen panel seçimi
c) Yatay kesit bağımlılık ve homojenlik testleri
ca) LM ve CD testleri
cb) Sapması düzeltilmiş LM testi
cc) Pesaran and Yamagata Delta testleri

Birim kök Testleri

            Birinci Nesil Panel Birim Kök Testleri
                        (LLC, IPS, Breitung, Maddala&Wu, Choi, Hadri)
            İkinci Nesil Panel Birim Kök Testleri
                        (SURADF, CADF, Hadri&Kurozumi)
            Yapısal Kırılmalı Panel Birim Kök Testleri
                        (Carrion-i-Silvestre)

2. GÜN

Eşbütünleşme Testleri

Kao testler
Pedroni testler
Larson testler
        Westerlund ECM testi
        Westerlund & Edgerton LM testi

Tahminciler

            Panel FMOLS
            Panel DOLS
            Pesaran CCEG
            Panel AMG
            Dinamik Panel CCE