ÖNEMLİ TARİHLER

Özet yükleme için son tarih

26 Ekim 2018

Özet Kabul/Red bildirimi için son tarih:

29 Ekim 2018

Kayıt ve Ödeme için son tarih:

31 Ekim 2018

Konferans Bildiri Kitabı için tam metin gönderme tarihi:

20 Aralık 2018

Dergi yayın değerlendirme kapsamında tam metin gönderme tarihi:

25 Ocak 2019