ÖNEMLİ TARİHLER

Özet yükleme için son tarih

1 Nisan 2019

Özet Kabul/Red bildirimi için son tarih:

1 Nisan 2019

Kayıt ve Ödeme için son tarih:

3 Nisan 2019

Konferans Bildiri Kitabı için tam metin gönderme tarihi:

30 Nisan 2019

Dergi yayın değerlendirme kapsamında tam metin gönderme tarihi:

30 Nisan 2019