ÖNEMLİ TARİHLER

Özet yükleme için son tarih

15 Mart 2019

Özet Kabul/Red bildirimi için son tarih:

18 Mart 2019

Kayıt ve Ödeme için son tarih:

20 Mart 2019

Konferans Bildiri Kitabı için tam metin gönderme tarihi:

30 Nisan 2019

Dergi yayın değerlendirme kapsamında tam metin gönderme tarihi:

30 Nisan 2019