Site Overlay

Önemli Tarihler

 

Özet yükleme için son tarih 25 Ekim 2019
Özet Kabul/Red bildirimi için son tarih: 27 Ekim 2019
Kayıt ve Ödeme için son tarih: 31 Ekim 2019
Konferans Bildiri Kitabı için tam metin gönderme tarihi: 8 Aralık 2019
Dergi yayın değerlendirme kapsamında tam metin gönderme tarihi: 8 Aralık 2019
Scroll Up Scroll Up