Değerli Bilim İnsanları;

Sizleri, 28-29-30 Kasım 2018 tarihleri arasında Kuşadası-Aydın’da icra edilecek olan  ICOAEF’18 IV. Uluslararası Uygulamalı Ekonomi ve Finans Konferansı & Sosyal Bilimler alanında genişletilmiş (International Conference on Applied Economics and Finance & Extended with Social Sciences ICOAEF’18), davet etmekten büyük onur duyarız. Bu konferans ile Sosyal Bilimlerle ilgilenen araştırmacılar, akademisyenler, öğrenciler, yöneticiler ve karar alıcıların biraraya getirilmesi amaçlanmıştır. ICOAEF’18, İktisat, İşletme, Finans ve Sosyal bilimlerden uluslararası katılımcıların uygulamalı ve teorik konuları sunma, tartışma ve paylaşma fırsatı sağlayacaktır. Araştırmacılar konferans konularıyla ilgili olan hem uygulamalı ve hem de teorik çalışmalarla başvurabileceklerdir.

Sizlere uzmanlıklarınızı, tecrübelerinizi ve kaynaklarınızı meslektaşlarınızla rahatlıkla paylaşabilecek bir katılımcı atmosferi sağlamaktan mutluluk duymaktayız.
En iyi dileklerimizle,

Onursal Başkanlar

KONGRE BAŞLIKLARI

ICOAEF’18, İktisat, İşletme, Finans ve tüm sosyal bilimler disiplinleri ile ilgili teorik ve uygulamalı konuların tartışılmasına imkân sağlamaktadır. Bu kongre, özellikle İktisat, İşletme ve Yönetim konuları başta olmak üzere sosyal bilimlerle ilgili tüm konuları kapsamaktadır.

www.icoaef.com web sayfasından kongreyle ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz. Kongre başlıklarında doğrudan dahil olmayan konular da değerlendirmeye alınacaktır.

Özet yükleme için son tarih

15 Kasım 2018

Özet Kabul/Red bildirimi için son tarih:

16 Kasım 2018

Kayıt ve Ödeme için son tarih:

17 Kasım 2018

Konferans Bildiri Kitabı için tam metin gönderme tarihi:

20 Aralık 2018

Dergi yayın değerlendirme kapsamında tam metin gönderme tarihi:

25 Ocak 2019

Özetler, makaleler ve sunumlar İngilizce veya Türkçe olabilecektir. Katılım hem sözlü sunum hem de Google Hangouts görüntülü görüşme uygulaması ile Sanal (Online) ICOAEF’18 Youtube kanallarında (01020304) Canlı Yayın Şeklinde gerçekleştirilebilecektir. Bu kapsamda katılımcıların yalnızca bir gmail hesaplarının olmaları yeterlidir. Katılımcıların submission esnasında söz konusu gmail adreslerini girmeleri zorunludur.

Türkçe özet bildiri gönderenlerin aynı zamanda ingilizce özetlerini de aynı word belgesi içerisinde yazmaları gerekmektedir.

Özet ve tam metin gönderimleri aşağıdaki linkten yapılmalıdır. Özet ve tam metin gönderimi rehberi için tıklayınız. Özetlerin Template dosyasına uygun olarak oluşturulması ve sitemizdeki submission kısmından ilgili dosyaların yüklenmesi rica olunur.

Tam metin yazım kuralları için yönetim ve ekonomi araştırmaları dergisini (YEAD) ziyaret ediniz. Tam metinler de aynı özetler gibi sistem üzerinden yüklenmelidir. Özetler sisteme yüklendikten sonra en geç 7 gün içinde tarafınıza yükleme yapılan sistem üzerinden dönüş yapılacaktır.

Çalışmanızın kabulu sonrası Ödeme ve kayıt işlemlerini internet sitemizdeki registration başlığı altından yapabilir sistem üzerinden faturanıza ulaşabilirsiniz. Katılım belgeleri tüm katılımcı isimler için hazırlanacak ve sunum yapan katılımcıya teslim edilecektir. Sanal sunum ile katılım gerçekleştirenlere posta yolu ile katılım belgeleri gönderilecektir

Kongreyle ilgili tüm detaylara http://www.icoaef.com/ adresinden ulaşabilirsiniz. 

Tüm sorularınız ve görüşleriniz için icoaef@gmail.com adresine e-mail gönderebilirsiniz.

YAYIN İMKANLARI

ICOAEF’18, SCOPUS ve Emerging Sources Citation Index (ESCI – Web of Science)’da indekslenen dergilerde makale yayını imkanı sağlamaktadır.

Hakem sürecini takiben kabul edilen tüm özetler elektronik olarak ISBN numaralı PDF Özet Kongre Kitapçığında ücretsiz basılacaktır. Ayrıca tam metin bildiriler de ISBN numaralı elektronik PDF Tam Metin Kongre Kitabında ücretsiz olarak basılacaktır.

ICOAEF’18’de bildiri sunan katılımcılardan çalışmalarını makale olarak yayınlatmak isteyenler tam metinlerini 25 Ocak 2018 tarihine kadar icoaef@gmail.com adresine göndermelidirler. Tam metinler konferans düzenleme komitesinin değerlendirmesinin ardından yayın imkanlarında yer alan dergilere yönlendirilecektir. Bu süreçte yazarlar ile email yoluyla iletişime geçilecektir.

Tam metinlerinizin yayın imkanları dışında basılacak olan tam metin kitapçığında yer almasını istiyorsanız lütfen göndereceğiniz mailde bilgi veriniz.

Seçilmiş çalışmalar aşağıda belirtilen dergilerde hakem sürecini takiben basılabilecektir;

 • Eastern Journal of European Studies (EJES) SCOPUS ve Emerging Sources Citation Index (ESCI – Web of Science) tarafından indekslenmektedir. ICOAEF’18 Kongre özel sayısı yayınlanacaktır. Özel sayının konu başlığı “Doğru Avrupa Economileri” şeklindedir. Dergiye gönderilen tüm makaleler yazım kurallarına uygun olmak suretiyle kör hakem sürecine tabi tutulacaktır. 

 • Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME), SCOPUS ve Emerging Sources Citation Index (ESCI – Web of Science) tarafından indekslenmektedir. ICOAEF’18 Kongre özel sayısı yayınlanacaktır. Özel sayının konu başlığı “Uygulamalı Ekonomi ve Finans” şeklindedir. Organizasyon komitesi tarafından seçilen tüm makaleler standart çift hakem politikası sürecinden geçirilecektir. Tüm makaleler elektronik makale gönderim sistemi üzerinden yüklenmelidir.  

 • Journal of Reviews on Global Economics (JRGE) SCOPUS ve EBSCO tarafından indekslenmektedir.

  • Maksimum 10 Makaleden oluşan ICOEF’18 Kongre özel sayısı yayınlanacaktır.

  • Hakemlik süreci Organizasyon Komitesi tarafından atanan Misafir Editör yönetiminde gerçekleştirilecektir.

  • Yazarlar intihal hususlarına dikkat etmek suretiyle çalışmalarını ingilizce olarak sunacaktır.

  • Yazarlar makalelerinin yayınlanmak üzere kabul edilmesinden sonra doğrudan yayınevine US$ 500 + Banka Transfer ücretini kendileri ödeyecektir.

  • Tüm makaleler “Açık Erişim” olacaktır. 

 • International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE) SCOPUS ve EBSCO tarafından indekslenmektedir. Seçilen tam metinler ilgili dergilere yönlendirilecektir. Hakemlik ve Yayın süreci dergi tarafından yürütülecektir.

 • Quantitative Finance and Economics (QFE);Emerging Sources Citation Index (ESCI – Web of Science), Google Scholar, DOAJ tarafından indekslenmiştir. Seçilen tam metinler ilgili dergilere yönlendirilecektir. Hakemlik ve Yayın süreci dergi tarafından yürütülecektir.

 • Business and Economics Research Journal (İş ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi – BERJOURNAL)ULAKBIM, EBSCO, Index Copernicus, ASOS tarafından indekslenmektedir.ICOEF’18 Kongre özel sayısı yayınlanacaktır. Hakemlik süreci konferans düzenleme kurulu tarafından yapılacaktır. Makale yayınlama ücreti 250 TL’dir. Söz konusu ücret yazar tarafından ilgili dergiye ödenecektir.

 • Journal of Management and Economics Research (Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi – YEAD)ULAKBIM, EBSCO, Index Copernicus, ASOS tarafından indekslenmektedir. Seçilen Tam metinler Mart&Haziran 2019 sayısında yer alacaktır.

 • EKEV Akademi Dergisi;ULAKBIM, EBSCO, ASOS tarafından indekslenmektedir. ICOEF’18 Kongre özel sayısı yayınlanacaktır. Hakemlik süreci konferans düzenleme kurulu tarafından yapılacaktır. Makale yayınlama ücreti 250 TL’dir. Söz konusu ücret yazar tarafından ilgili dergiye ödenecektir. 

 • Journal of Empirical Economics and Social Sciences (JOURNALEESS); Seçilen Tam metinler Aralık 2018 Sayısında yayınlanacaktır.

 • Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi; Seçilen Tam metinler yayınlanacaktır.

 • Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi;Seçilen Tam metinler yayınlanacaktır.

 • International Journal of Economics, Politics, Humanities & Social Sciences (IJEPHSS); Seçilen Tam metinler yayınlanacaktır.

ULUSLARARASI KİTAP BÖLÜMÜ ÇAĞRISI

Aşağıdaki konu başlıkları ile ilgili akademisyen ve araştırmacılar dilerlerse konferansımızdan bağımsız olarak Uluslararası kitap çalışmalarına katılım sağlayabilirler. Uluslararası Kitap Çalışmaları ICOAEF’18 konferansı ve sunulan bildirilerden bağımsız bir projedir. Tüm kitaplar,   

PETER LANG  ( www.peterlang.com

tarafından basılacaktır.

Kitabın basılacağı kitabevi Üniversiteler arası kurul doçentlik kriterlerini sağlamaktadır. Konferans katılım ücreti kitap basım ve proof reading ücretlerini kapsamaz. Fiyatlandırma ile ilgili olarak kitap hazırlık ve basım sürecinde yazarlar ile görüşülerek bilgilendirme yapılacaktır.

  • Enerji Politikalarının El Kitabı (Handbook of Energy Policies)

 • Göç Politikaları Çalışmaları (Immigration Policy Studies)

 • İşletme Araştırmalarında Yeni Trendler

 • Ekonomi, Finans ve Politika üzerine Güncel Konular (Current Issues in Finance, Economy and Politics)

 • Sağlık Yönetiminde Temel Kavramlar (Fundamental Concepts of Health Care Management)

 • Endüstri 4.0 Devriminin Çeşitli Boyutları (Several Dimensions of Industry 4.0 Revolution)