ICOAEF’19 V. Uluslararası Uygulamalı Ekonomi ve Finans Konferansı & SOSYAL BİLİMLER ALANIYLA GENİŞLETİLMİŞ

9-10-11 Nisan 2019

Acapulco Resort & Convention & SPA, Girne, K.K.T.C

www.icoaef.com

icoaef@gmail.com

(You can find English version is right after Turkish version)

Değerli Bilim İnsanları;

Sizleri, 9-10-11 Nisan 2019 tarihleri arasında Girne/K.K.T.C.’de gerçekleştirilecek olan International Conference on Applied Economics and Finance & Extended with Social Sciences ICOAEF’19’a davet etmekten büyük onur duyarız.

ICOAEF’19; Akademisyenler, Doktora öğrencileri, Doktora Sonrası Araştırmacıları ile Kamu, İş Dünyası ve Özel Sektörden tüm genç ve deneyimli uzmanlar için uygun bir platformdur.

Bu konferans ile Uygulamalı Ekonomi ve Sosyal Bilimlerle ilgilenen araştırmacılar, akademisyenler, öğrenciler, yöneticiler ve karar alıcıların bir araya getirilmesi amaçlanmıştır. ICOAEF’19; Ekonomi, Finans ve tüm Sosyal Bilim disiplinleri ile ilgili teorik ve uygulamalı konuların tartışılmasına imkan sağlamaktadır. Bu amaçla konferansımızda uygulamalı ekonomi alanının sosyal bilimler ile etkileşimini ortaya koymaya dönük çalışmaların yer alması da arzulanmaktadır. Araştırmacılar, konferans konularıyla ilgili olarak hem uygulamalı hem de teorik çalışmalarla başvurabileceklerdir. Konferans konu başlıkları için lütfen tıklayınız!

ICOAEF’19, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Akademik Teşvik Kriterlerini yerine getirmektedir.

ICOAEF’19, SCOPUS, Emerging Sources Citation Index (ESCI – Web of Science), EconLit ve ULAKBİM’de indekslenen dergilerde makale yayını imkanı sağlamaktadır.

Özet, Tam Metin ve Sunumlar İngilizce ve Türkçe olarak gerçekleştirilebilir.

ONLINE SUNUM İMKANI

Özetler, makaleler ve sunumlar İngilizce veya Türkçe olabilecektir. Katılım hem sözlü sunum hem de Google Hangouts görüntülü görüşme uygulaması ile Sanal (Online)ICOAEF’19 Youtube kanallarında (01020304) Canlı Yayın Şeklinde gerçekleştirilebilecektir. Konferans esnasında ayrıca bir sanal salon oluşturulmayacak, tüm sunumlar sözlü ve sanal ayrımı gözetilmektesizin aynı salonlarda gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda katılımcıların yalnızca bir gmail hesaplarının olmaları yeterlidir. Katılımcıların submission esnasında söz konusu gmail adreslerini girmeleri zorunludur.

Önemli Tarihler

Özet yükleme için son tarih:

1 Nisan 2019

Özet Kabul/Red bildirimi için son tarih:

2 Nisan 2019

Kayıt ve Ödeme için son tarih:

3 Nisan 2019

Konferans Bildiri Kitabı için tam metin son gönderme tarihi:

30 Nisan 2019

Dergi yayın değerlendirme kapsamında tam metin gönderme tarihi:

30 Nisan 2019

Katılım Ücretleri

Birinci Bildiri (Sunum Yapacak katılımcı  için):

60 €

İkinci-Üçüncü vd. Bildiri (Sunum Yapacak katılımcılar  için)

30 € (Her bir bildiri için)

Birinci Sanal/Online Bildiri:

50 €

İkinci-Üçüncü Online Bildiri:

25 € (Her bir bildiri için)

Sunum yapmayacak katılımcı için:

25 €

Dinleyiciler için:

25 €

Hakem sürecini takiben kabul edilen tüm özetler elektronik olarak ISBN numaralı PDF Özet Kongre Kitapçığında ücretsiz basılacaktır. Ayrıca tam metin bildiriler de ISBN numaralı elektronik PDF Tam Metin Kongre Kitabında ücretsiz olarak basılacaktır. Tam metinlerin yüklenmesi zorunlu değildir. Seçilmiş çalışmalar aşağıda belirtilen dergilerde hakem sürecini takiben ilgili dergilerin yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmasını müteakip basılabilecektir.

ULUSLARARASI KİTAP BÖLÜMÜ

Aşağıdaki konu başlıkları ile ilgili akademisyen ve araştırmacılar dilerlerse konferansımızdan bağımsız olarak Uluslararası kitap çalışmalarına katılım sağlayabilirler. Uluslararası Kitap Çalışmaları ICOAEF’19 konferansı ve sunulan bildirilerden bağımsız bir projedir. Tüm kitaplar, PETER LANG tarafından basılacaktır. 

1. Hand book of Energy Policy

2. Immigration Policy Studies

3. New Trends in Management Studies

4. Current Issues in Finance, Economy and Politics

5. Several Dimensions of Industry 4.0 Revolution

6. New Approaches in Health Sciences

7. The World Between Fear and Hope: Current Security Issues in International Relations

8. Smaller World, Bigger Issues: Growth, Unemployment, Inequality and Powerty

Kitabın basılacağı kitabevi Üniversiteler arası kurul doçentlik kriterlerini sağlamaktadır.

ICOAEF’19 bildiri gönderimi başlamış olup, bildiri gönderimi için son tarih 15 Mart 2019’dur. Bildirilerinizi yüklemek için lütfen sitemizi (www.icoaef.com) ziyaret ediniz veya tıklayınız!

9-10-11 Nisan 2019 tarihinde ICOAEF’19 kapsamında Girne/K.K.T.C’de uzmanlıklarınızı, tecrübelerinizi ve kaynaklarınızı meslektaşlarınızla rahatlıkla paylaşabilecek bir katılımcı atmosferi sağlamaktan mutluluk duyacağız.

En iyi dileklerimizle ve

Bu davetiyeyi tüm ilgililerle paylaşmanız dileğiyle

Görüşmek üzere 

Saygılarımızla,

ICOAEF’19 Düzenleme Kurulu Adına,

Prof. Dr. Burak DARICI

www.icoaef.com

icoaef@gmail.com