ICOAEF’18 IV. Uluslararası Uygulamalı Ekonomi ve Finans Konferansı & SOSYAL BİLİMLER İLE GENİŞLETİLMİŞ

28-29-30 Kasım 2018

(WICEESS Workshop: 1-2 Aralık 2018)

Sealight Resort, Kuşadası-Aydın, TURKEY

www.icoaef.com

icoaef@gmail.com

(You can find English version is right after Turkish version)

Değerli Bilim İnsanları;

Sizleri, 28-29-30 Kasım 2018 tarihleri arasında Kuşadası-Aydın’da gerçekleştirilecek olan Sosyal Bilimler alanında genişletilmiş Uluslararası Uygulamalı Ekonomi ve Finans Konferansına (International Conference on Applied Economics and Finance & Extended with Social Sciences ICOAEF’18) davet etmekten büyük onur duyarız.

ICOAEF’18; Akademisyenler, Doktora öğrencileri, Doktora Sonrası Araştırmacıları ile Kamu, İş Dünyası ve Özel Sektörden tüm genç ve deneyimli uzmanlar için uygun bir platformdur.

Bu konferans ile Uygulamalı Ekonomi ve Sosyal Bilimlerle ilgilenen araştırmacılar, akademisyenler, öğrenciler, yöneticiler ve karar alıcıların bir araya getirilmesi amaçlanmıştır. ICOAEF’18; İktisat, Finans ve tüm Sosyal Bilim disiplinleri ile ilgili teorik ve uygulamalı konuların tartışılmasına imkan sağlamaktadır. Bu amaçla konferansımızda uygulamalı ekonomi alanının sosyal bilimler ile etkileşimini ortaya koymaya dönük çalışmaların yer alması da arzulanmaktadır. Araştırmacılar, konferans konularıyla ilgili olarak hem uygulamalı hem de teorik çalışmalarla başvurabileceklerdir. Konferans konu başlıkları için lütfen tıklayınız!

ICOAEF’18, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Akademik Teşvik Kriterlerini yerine getirmektedir.

ICOAEF’18, SCOPUS, Emerging Sources Citation Index (ESCI – Web of Science) ve ULAKBİM’de indekslenen dergilerde makale yayını imkanı sağlamaktadır.

Özet ve Tam Metin kitapları 2018 yılı içerisinde basılacaktır.

Özet, Tam Metin ve Sunumlar İngilizce ve Türkçe olarak gerçekleştirilebilir.

ONLINE SUNUM İMKANI

Özetler, makaleler ve sunumlar İngilizce veya Türkçe olabilecektir. Katılım hem sözlü sunum hem de Google Hangouts görüntülü görüşme uygulaması ile Sanal (Online)ICOAEF’18 Youtube kanallarında (01020304) Canlı Yayın Şeklinde gerçekleştirilebilecektir. Konferans esnasında ayrıca bir sanal salon oluşturulmayacak, tüm sunumlar sözlü ve sanal ayrımı gözetilmektesizin aynı salonlarda gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda katılımcıların yalnızca bir gmail hesaplarının olmaları yeterlidir. Katılımcıların submission esnasında söz konusu gmail adreslerini girmeleri zorunludur.

Önemli Tarihler

Özet yükleme için son tarih:

15 Kasım 2018

Özet Kabul/Red bildirimi için son tarih:

16 Kasım 2018

Kayıt ve Ödeme için son tarih:

17 Kasım 2018

Konferans Bildiri Kitabı için tam metin son gönderme tarihi:

20 Aralık 2018

Dergi yayın değerlendirme kapsamında tam metin gönderme tarihi:

25 Ocak 2019

Katılım Ücretleri

Birinci Bildiri (Sunum Yapacak katılımcı  için):

50 €

İkinci-Üçüncü vd. Bildiri (Sunum Yapacak katılımcılar  için)

25 € (Her bir bildiri için)

Birinci Sanal/Online Bildiri:

40 €

İkinci-Üçüncü Online Bildiri:

25 € (Her bir bildiri için)

Sunum yapmayacak katılımcı için:

25 €

Dinleyiciler için:

25 €

Hakem sürecini takiben kabul edilen tüm özetler elektronik olarak ISBN numaralı PDF Özet Kongre Kitapçığında ücretsiz basılacaktır. Ayrıca tam metin bildiriler de ISBN numaralı elektronik PDF Tam Metin Kongre Kitabında ücretsiz olarak basılacaktır. Tam metinlerin yüklenmesi zorunlu değildir. Seçilmiş çalışmalar aşağıda belirtilen dergilerde hakem sürecini takiben ilgili dergilerin yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmasını müteakip basılabilecektir.

YAYIN İMKANLARI

 • Eastern Journal of European Studies (EJES) SCOPUS ve Emerging Sources Citation Index (ESCI – Web of Science) tarafından indekslenmektedir. ICOAEF’18 Kongre özel sayısı yayınlanacaktır. Özel sayının konu başlığı “Doğru Avrupa Economileri” şeklindedir. Dergiye gönderilen tüm makaleler yazım kurallarına uygun olmak suretiyle kör hakem sürecine tabi tutulacaktır. 

 • Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME), SCOPUS ve Emerging Sources Citation Index (ESCI – Web of Science) tarafından indekslenmektedir. ICOAEF’18 Kongre özel sayısı yayınlanacaktır. Özel sayının konu başlığı “Uygulamalı Ekonomi ve Finans” şeklindedir. Organizasyon komitesi tarafından seçilen tüm makaleler standart çift hakem politikası sürecinden geçirilecektir. Tüm makaleler elektronik makale gönderim sistemi üzerinden yüklenmelidir.  

 • Journal of Reviews on Global Economics (JRGE) SCOPUS ve EBSCO tarafından indekslenmektedir.

  • Maksimum 10 Makaleden oluşan ICOEF’18 Kongre özel sayısı yayınlanacaktır.

  • Hakemlik süreci Organizasyon Komitesi tarafından atanan Misafir Editör yönetiminde gerçekleştirilecektir.

  • Yazarlar intihal hususlarına dikkat etmek suretiyle çalışmalarını ingilizce olarak sunacaktır.

  • Yazarlar makalelerinin yayınlanmak üzere kabul edilmesinden sonra doğrudan yayınevine US$ 500 + Banka Transfer ücretini kendileri ödeyecektir.

  • Tüm makaleler “Açık Erişim” olacaktır. 

 • International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE) SCOPUS ve EBSCO tarafından indekslenmektedir. Seçilen tam metinler ilgili dergilere yönlendirilecektir. Hakemlik ve Yayın süreci dergi tarafından yürütülecektir.

 • Quantitative Finance and Economics (QFE);Emerging Sources Citation Index (ESCI – Web of Science), Google Scholar, DOAJ tarafından indekslenmiştir. Seçilen tam metinler ilgili dergilere yönlendirilecektir. Hakemlik ve Yayın süreci dergi tarafından yürütülecektir.

 • Business and Economics Research Journal (İş ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi – BERJOURNAL)ULAKBIM, EBSCO, Index Copernicus, ASOS tarafından indekslenmektedir.ICOEF’18 Kongre özel sayısı yayınlanacaktır. Hakemlik süreci konferans düzenleme kurulu tarafından yapılacaktır. Makale yayınlama ücreti 250 TL’dir. Söz konusu ücret yazar tarafından ilgili dergiye ödenecektir.

 • Journal of Management and Economics Research (Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi – YEAD)ULAKBIM, EBSCO, Index Copernicus, ASOS tarafından indekslenmektedir. Seçilen Tam metinler Mart&Haziran 2019 sayısında yer alacaktır.

 • EKEV Akademi Dergisi;ULAKBIM, EBSCO, ASOS tarafından indekslenmektedir. ICOEF’18 Kongre özel sayısı yayınlanacaktır. Hakemlik süreci konferans düzenleme kurulu tarafından yapılacaktır. Makale yayınlama ücreti 250 TL’dir. Söz konusu ücret yazar tarafından ilgili dergiye ödenecektir. 

 • Journal of Empirical Economics and Social Sciences (JOURNALEESS); Seçilen Tam metinler Aralık 2018 Sayısında yayınlanacaktır.

 • Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi; Seçilen Tam metinler yayınlanacaktır.

 • Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi;Seçilen Tam metinler yayınlanacaktır.

 • International Journal of Economics, Politics, Humanities & Social Sciences (IJEPHSS); Seçilen Tam metinler yayınlanacaktır.

ULUSLARARASI KİTAP BÖLÜMÜ

Aşağıdaki konu başlıkları ile ilgili akademisyen ve araştırmacılar dilerlerse konferansımızdan bağımsız olarak Uluslararası kitap çalışmalarına katılım sağlayabilirler. Uluslararası Kitap Çalışmaları ICOAEF’18 konferansı ve sunulan bildirilerden bağımsız bir projedir. Tüm kitaplar, PETER LANG tarafından basılacaktır. 

1. Hand book of Energy Politics:

2. Immigration Policy Studies

3. Sustainable Business Management

4. Current Issues in Finance, Economy and Politics

5. Several Dimensions of Industry 4.0 Revolution

Kitabın basılacağı kitabevi Üniversiteler arası kurul doçentlik kriterlerini sağlamaktadır.

WORKSHOP (WICEESS)

ICOAEF’18 Organizasyon komitesi, 1-2 Aralık 2018 tarihlerinde aşağıda belirtilen başlıklar kapsamında alanında uzman olan eğiticiler tarafından çeşitli workshoplar düzenleyecektir. Bu kapsamda;

  • Uygulamalı Dinamik Panel Veri Analizi

  • Doğrusal Olmayan Modeller: Eşik Analizi

 • Yapısal Eşitlik Modeli

 • Uygulamalı Zaman Serisi ve Finansal Modeller Eğitimi

 • Blokzincir Projeleri / Kripto Para

 • RapidMiner ile Veri Madenciliği Eğitimi

 • SPSS ile Nicel Analiz Yöntemleri

 • SPSS ile Çok Değişkenli Analiz Yöntemleri

 • R ile Nicel Analiz Yöntemleri

Workshopları icra edilecektir. Eğitici Bilgileri ve Önkayıt için Lütfen Tıklayınız!

SOSYAL GEZİ PROGRAMI

ICOAEF’18 Sosyal Programı kapsamında 30 Kasım 2018 tarihinde Efes Antik Kenti, Meryem Ana Evi ve Şirince Köyüne rehber eşliğinde gezi düzenlenecektir. Detaylı bilgi için Tıklayınız!

ICOAEF’18 bildiri gönderimi başlamış olup, bildiri gönderimi için son tarih 15 Kasım 2018’dir. Bildirilerinizi yüklemek için lütfen sitemizi (www.icoaef.com) ziyaret ediniz veya tıklayınız!

28-29-30 Kasım 2018 tarihinde ICOAEF’18 kapsamında Kuşadası’nda uzmanlıklarınızı, tecrübelerinizi ve kaynaklarınızı meslektaşlarınızla rahatlıkla paylaşabilecek bir katılımcı atmosferi sağlamaktan mutluluk duyacağız.

En iyi dileklerimizle ve

Bu davetiyeyi tüm ilgililerle paylaşmanız dileğiyle

Görüşmek üzere 

Saygılarımızla,

ICOAEF’18 Düzenleme Kurulu Adına,

Prof. Dr. Burak DARICI

www.icoaef.com

icoaef@gmail.com